Tvarkome metalinę pakuotę. Metalinės pakuotės tvarkymas turi būti vykdomas laikantis visų aplinkos apsaugos įstatymų, reglamentuojančių šią veiklą. Mūsų įmonė yra įrašyta Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, todėl Jūsų metalinę pakuotę sutvarkysime laikantis visos nustatytos tvarkos ir išduosime tai įrodančias pažymas.