Superkame įvairius elektros ir elektroninės įrangos prietaisus. Priimame beveik visus elektrinius prietaisus, įrankius ar įrengimus. Taip pat perkame ir elektronikos laužą, tai yra įvairias plokštes iš elektronikos prietaisų, mokame konkurencingas kainas.
Priėmimo aikštelėje visa buitinė technika ir elektronikos laužas yra sveriami, surašomi priėmimo – perdavimo dokumentai. Galima užsisakyti ir stambios buitinės technikos išvežimo paslaugą.
Prašome kreiptis mūsų kontaktais.

INFORMACIJA VARTOTOJAMS APIE ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMĄ 

Elektros ir elektroninėje įrangoje esančios pavojingos medžiagos kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Patekusios į aplinką, atliekos gali užteršti pavojingomis ir toksiškomis medžiagomis (gyvsidabriu, švinu, kadmiu, arsenu, chromu, freonu ir t.t.). Patekę į aplinką sunkieji metalai, rugštys bei toksiškos medžiagos teršia aplinką, didina koncerogeninį poveikį, kuris gali sukelti vėžinius susirgimus.

Šis simbolis, kuriuo paženklinta elektros elektroninė įranga, reiškia,  kad elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia rinkti atskirai, nešalinti jų kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Galimos priduoti elektrinės buitinės technikos sąrašas pagal:

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas

PRISEKITE NUOTRAUKĄ

Max file size: 20MB